TEHLİKE BÜYÜK

TEHLİKE BÜYÜK

      TEHLİKE BÜYÜK...

 

DEĞERLİ OKUYUCULAR

Gündem birbirinden çok önemli, farklı ve gündelik yaşama etki eden konularla çok yoğun.

Hangi konunun neresinden tutarsanız elinizde kalacak şekilde çözümsüz ve kaderine terk edilmiş durumda.

 

Çözüm mercii yok gibi…

*  Pandeminin kendine özgü sıkıntıları,

İnsan sağlığına vurduğu darbe,

Ekonomiyi soktuğu dar boğaz,

Sağlık bakanlığının dünya sağlık örgütüne verdiği eksik bilgiler,

Sığınmacılardan sonra muayene edilen,

Hastanelerde ultrason ve mr için aylarca adeta ölümü bekleyen,  isyanlar içinde, içler acısı yurttaşlarımız

DSÖ tarafından verilerine güvenilmeyen bir Sağlık Bakanlığı

 

……….

** GEÇİM SIKINTISI

İşsizlik, umutsuzluk

Hayat pahalılığı,

Günbegün artan fiyatlar,

Önüne bir türlü geçilemeyen ama neden sürekli arttığı vatandaşa bir türlü izah edilemeyen ve fakat kullanılan her türlü yönetim argümanına rağmen artmaya devam eden döviz kurları

--Siftah edemeyen, sattığı malı aynı fiyatlarla yerine koyamayan ama vergisini aksatmadan ödeme gayretinde ayakta kalma mücadelesi veren esnaf ve zanaatkâr.

--Açlıktan intihar eden insanlar,

Ekonomik sıkıntılar yüzünden dağılan aileler,

Utanan anneler,

Kahrolan babalar

ve toplumun geleceği üzgün ve çaresiz çocuklar…

--Sebep sonuç arasındaki bağı kurmadan,

Toleranssız,

Bağnaz,

Cahil cesaretiyle öldürülen kadınlarımız

Hak, hukuk ve aradığı adaleti yaşadığı topraklarda,

Canıyla, malıyla var olan ülkesinde bulamayan insanların yüzünü ilahi adalete dönüp çektiği tarifsiz ızdıraplar…

 

***  GÜNDEM DEĞİŞTİRMELER

      Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündemi içeriğinde her akşam isimleri yıpratmaya yönelik henüz ortada olmayan muhtemel olarak ortaya atılan muhalefet aday senaryoları üzerinde kıyasıya ve acımasızca tartışmalar…

 Ahlaksız ve vicdansız siyasal söylemlerle, kan ve can aidiyetiyle yoğrulmuş Türkiye halkının vicdanında her hal ve şartta HDP ve evrensel insan hakları savunucularını Şeytanlaştırılmaya çalışılan,

Demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak içine sindiremeyen kesimlerin bilerek ve isteyerek vatandaşına yönelik olarak uyguladığı toplumsal barıştan ve iyi niyetten uzak faşizan, ötekileştirici ve ayrıştırıcı sert politikalar

Her vesile ile siyasal ve ekonomik fayda sağlamak adına toplumun önünde bu sert ve ülkenin bütünlüğüne kast eden konuları işlemekten bir an bile kaçınmayan oryantal siyasi partiler ve orantısız, kuralsız güçlü kılınan bir medya…

Özelleştirme adı altında peşkeş çekilircesine satılan fabrikalar,

kâmu arazileri, sahiller, koylar, kıyılar…

Yeni ülkeler kurulacak kadar yabancılara satılan özel ve güzel topraklar, rantsal konut projelerine ayrılan tarım arazileri…

Top yekūn saldırıya uğramışcasına ciğerimizi yakan orman yangınları…

……….

     Kiminle ve ne için kavgalı olduğu artık vatandaşları tarafından bile bilinmeyen atarlı ama çözümü olmayan bir dış politika ve

en nihayetinde;

 

ASRIN TEHLİKESİ MÜLTECİLER…

  Tarla farelerinin girmeye cesaret edemediği köstebek yuvalarının ülkemizin sınırlarından daha güvenli durumda olduğu dönemlerde savaş koşullarında kim ve hangi siyasal ve ideolojik düşüncedeki insanların ülkemize girdiğini en azından vatandaşlarımızın bilmediği ve çok da merak ettiği

Suriyeli sığınmacılar

Orta Asyalı olup, çoğunlukla çalışmak ve yaşamını idame ettirmek maksadıyla ülkemizde bulunan ve sayıları azımsanmayacak derecede bulunan yabancılar ve son dönemlerde akın akın gelen Taliban menşeili AFGAN kaçaklar.

Ülkemizde bulunan yabancıların sayısı ülke nüfusunun yüzde on’unu oluşturmaktadır.

Yer altı ve yer üstü kaynaklarının tamamına yakınının satıldığı, yerli tohum ve üretime kaynak olacak hububat tohumunun izole edildiği veya devre dışı bırakıldığı, iktidarın yanlış tarım politikaları nedeniyle yabancı tohum ve ilacına mahkûm edilen ülkemizde;

Yabancıların İş gücüne dayalı Üretim kaynaklı yarattığı katma değer nispeti oranına karşılık, bireysel yaşama dayalı tükettiği varlıklar kıyaslanmayacak derecede önemli kaynak ve varlıkların tüketimi anlamına gelmektedir.

Laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ŞERİAT TEMELLİ ülkelerden sığınmacı görüntüsü altında gelen yabancılar konusunu pür dikkat izlemeli, önemli ve tehlikeli bir konu başlığı olarak gündeminde tutarak ulusal güvenlik ve rejim meselesi olarak irdelemeli ve incelemelidir.

KONU, her gün televizyon ekranlarında alışılagelmiş “BEKA”  kelimesinin ötesinde TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nin asli BEKA sorunu haline gelmiştir.

Dikkatlerinize önemle sunarım..

                                                                       13.08.2021

                                                                     Rufay KARAHAN

                                                           CHP İKTİDAR HAREKETİ BAŞKANI