Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

CHP Milletvekili aday adaylarının kurduğu CHP İKTİDAR HAREKETİ...

CHP İKTİDARI İÇİN  “BİR ŞEY YAPMALI !." HAREKETİ

    24.06.2018 Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarını yakinen takip ettik. CHP Ankara Milletvekili Aday Adayları olarak, seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla, 06.07.2018 tarihinde, saat 17.00’de, Sağlık 1 Sokak Sıhhiye- Ankara adresinde bulunan Doğan Otel’de Ankara Milletvekili Aday Adayı arkadaşlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıya katılan kıymetli arkadaşlarımız; RUFAY KARAHAN, AYSEL KARACA, HİKMET TEPE, NİLGÜN GÜLENBAY, ERAY ACAY, NEJLA AYKAÇ, NAİME PAKSOY, MEHMET YALÇINDERE, SELMA SUNA YALÇINDERE, ORHAN AKKUŞ, MERT ALİ DEĞİRMENCİ, MURAT YANIK, GAZİ BAYRAM TOPÇU ve GÜVEN KARABOĞA ile yapılan değerlendirme ve istişareler sonucunda, RUFAY KARAHAN, AYSEL KARACA, NİLGÜN GÜLENBAY, ERAY ACAY, NEJLA AYKAÇ, NAİME PAKSOY, GAZİ BAYRAM TOPÇU’nun onayıyla aşağıda ilan ettiğimiz ilkeler çerçevesinde birleşerek, gönüllülük esasına dayalı bir hareket başlatma kararı aldık:

   24 Haziran 2018, Pazar günü yapılan Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri gösterdi ki; uzun yıllardan sonra ilk defa, Partimiz Genel Merkez ve örgütlerinin arkasında, seçimlerin kazanabileceğine inanan, heyecanlı bir seçmen kitlesi ve bu kitlenin tarifsiz desteği vardı. Kanaatimizce, bu desteğe rağmen, Genel Merkez ve örgütümüz, performansını tam anlamıyla yansıtamadığından bu potansiyeli kullanamamış ve seçim, CHP açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

   Hepimizin inandığı üzere, siyasi partilerin önemli bir yükümlülüğü de kendilerini destekleyen kesimlere ve oy veren seçmene, seçimlerde partinin gösterdiği performans sonucunda ortaya çıkan kazanım ve kayıpları, herkesçe anlaşılır, objektif ve gerçekçi bir perspektiften değerlendirmek ve açıklamak  sorumluluğudur.

   Seçimden bu yana geçen süreç göstermiştir ki; Partimiz sorumlu organları, böyle bir değerlendirmeyi, kamuoyu, destekçilerimiz ve seçmenlerimiz nezdinde, aydınlatıcı ve yukarıda belirtilen esaslara uygun bir vasıfta, paylaşmamıştır. Bu durumun da en kısa sürede tatmin edici açıklamalar ile giderileceğini umut etmekteyiz.

   Demokratik sistemlerde, teamüller gereği, parti tabanın talep ve istekleri doğrultusunda gereken değişim ve dönüşümleri yapmak, özellikle, başarısız olan yönetimler için tartışılmaz bir ödevdir.

   Sosyalist Enternasyonel  üyesi olan, demokrasiye içtenlikle bağlılıklarını dile getiren ve parti içi demokrasinin kurallarının işletilmesinde bir an bile tereddüt etmeyen bütün siyasi partiler gibi, partimizin de bu demokratik ödevleri, demokrasinin karakterine yakışır biçimde ve en kısa sürede uygulaması gerekmektedir.

   Gelinen noktada, bizlerde oluşan kanaat, partimizin seçmen ve tabanıyla olan bağın zayıflamış olduğu ve etkili iletişim kurulamadığı yönündedir.

   Kısa bir süre sonra,  ülkemiz ve partimiz için ciddi önem taşıyan yerel yönetim seçimleri yapılacaktır. Bizler öncelikle yerel yönetim seçimleri olmak üzere, bundan sonraki süreçte gerçekleşecek tüm seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin, tabanda ve seçmende karşılığı olan politikalar üreten, etkili siyasal söylemler ve en önemlisi, mevzu bahis politika ve söylemleri etkili bir şekilde tabana taşıyabilecek adaylarla başarıyı yakalayacağına inanıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz sıra dışı siyasi düzlemde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, tabanıyla ve seçmen kitlesiyle kopan bağını kuvvetli bir şekilde yeniden tesis etmesi gerekmektedir. Biz de bu bağlamda, “Görev verilmez, alınır!” düsturundan yola çıkarak, partimize, düşünsel ve eylemsel olarak katkımızı sunmak adına tekrar toplanmaya ve bir oluşum kurmaya karar verdik.

Bu yüzden,  CHP İKTİDARI İÇİN  “BİR ŞEY YAPMALI !."  diyoruz.       

KURULUŞ

14.07.2018 tarihinde saat 13.00’de, 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimleri, Ankara CHP Milletvekili aday adayları, Rufay Karahan, Nilgün Gülenbay, Naime Paksoy, Nejla Aykaç, Gazi Bayram Topçu’nun katılımlarıyla, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, Koç Kuleleri, A-blok kat:4, Daire: 13, Ankara adresinde toplanılmıştır. 

06.07.2018 tarihli, bir önceki Ankara Milletvekili aday adayları toplantısındaki değerlendirmeler, tespitler ve alınan kararlar aynen kabul edilmiştir.

50 yılı aşkın bir süredir neredeyse kesintisiz olarak sağ ideolojik düşünceye sahip iktidarlar tarafından yönetilen Türkiye Cumhuriyeti'nde, dünya gerçeklerinden koparılmış, pozitif ve bilimsel düşünceye yabancı, demokratik ve laik Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerini önemsemeyen, zayıflatan, biat kültürüne tabi, %50 ye yakın bir halk kitlesi yaratılmıştır. Bu nedenle, CHP’nin, klasik siyasi söylem ve eylemlerle başarıya ulaşması mümkün değildir. Geçen 16 yıllık süreçteki yerel ve genel seçimlerin sonuçları bu durumu gözler önüne sermektedir.

CHP’nin demokrasi, insan hakları, hak hukuk ve iktidar mücadelesi bu çok olumsuz toplumsal siyasal iklimde sürecektir.

Bizler, CHP’nin kaybettiği her seçimin, aslında Ülkemizin, vatandaşlarımızın ve gençlerimizin aydınlık geleceğinden ciddi kayıplara neden olduğuna inanıyoruz. Buradan hareketle, partimize bu yeni dönemde, düşünsel ve eylemsel olarak destek olmak ve tabanla parti arasında etkili bir iletişim kanalı tesis etmek için bir Platform oluşturmaya ve bu Platform üzerinden gönüllülük esasına dayalı bir “çalışma hareketi” başlatmaya karar verdik.

Hareketimizi oluştururken benimsediğimiz temel ilkeler şunlardır:

1- Kurduğumuz platforma CHP İKTİDARI İÇİN “ BİR ŞEY YAPMALI !." HAREKETİ

 isminin verilmesini oy birliği ile kabul ettik.

2- 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuz aşağıda listelendiği şekilde seçilerek, karara bağlanmıştır;

Rufay KARAHAN                                  BAŞKAN

Nilgün GÜLENBAY                               GENEL SEKRETER

Hikmet TEPE                                         YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Gülderen Özafacan ZEĞEREK           YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Gazi Bayram TOPÇU                            YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Mustafa BAYKAL                                   YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Aysel  KARACA                                     YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

21 kişilik Yürütme Kurulu belirlenmesine,

24 kişilik Danışma kurulu belirlenmesine,

81 İlde İl Koordinatörleri belirlenmesine karar verilmiştir.

 

3- Platformumuz olarak CHP’nin program, tüzük ve politik düşünceleri doğrultusunda;

    -Partimize, modern çağımızın ve ülkemizin, siyasi ihtiyaçları ekseninde, bilimsel çalışmaları ve eylemsel pratiği sentezleyerek, güncel düşünceler ve öneriler sunmak ve uygulanması konusunda katkıda bulunmak.

   - Kamu ve Parti yararına olan öneri niteliğindeki, her türlü sözlü ve yazılı beyan, doküman ve uygulamaları yazılı ve görsel basın, sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna duyurmak ve yaymak. Genel düzene ve yasalara aykırı olmayacak şekilde eylem gerektirecek konularda aktif ve duyarlı olunması için çaba sarf etmek.

    -Toplumumuzun sosyolojik, ekonomik ve siyasal durumunu izlemek, programlar geliştirmek ve gerekli mercilere, makamlara kamu yararına öneriler sunmak ve hayata geçirilmesini takip etmek.

    - Ulusal yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile diyalogları geliştirmek, bu kuruluşlarla birlikte, toplumsal yarar sağlayan projeler, politikalar üretmek, tavsiye niteliğinde önerilerde bulunmak.

    - Genel ve Yerel Yönetimlerde bulunan politik karar vericilere, geliştirilen çözümler çerçevesinde öneride bulunmak ve uygulanması için çaba göstermek.

4- Yukarıda detayları açıklanan hedefler doğrultusunda, CHP den 81 ilimizde 24 haziran seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı olan bütün arkadaşlarımıza ulaşmak, onlarında katkılarıyla hep birlikte ortak akılla çözümler üretmek ve eylem planları oluşturmak, bu oluşturduğumuz planları CHP Genel Merkeziyle paylaşmak.

5- Platform-hareketimizin, yönetim kurulu üyeleriyle iletişimi sağlamak için Whatsapp grubu oluşturulmasına, diğer kurum ve kişilerle, sosyal medya iletişimlerimizi sağlamak için, platformumuzun adını taşıyan Web sitesi ve Facebook sayfası oluşturulmasına karar verildi.

6- Takip eden Yönetim Kurulu toplantılarının ilki 27.07.2018 tarihinde Cuma günü saat 17.00 de Sağlık 1 Sokak no.14/14 Sıhhıye- Ankara adresinde bulunan Rufay KARAHAN'a ait Dairede yapılmak üzere, her 14 günde bir cuma günü olacak şekilde, 17.00 de yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

      Kamuoyuna duyurulur…