MÜKERRER VERGİ CAN YAKIYOR

MÜKERRER VERGİ CAN YAKIYOR

        MÜKERER VERGİ CAN YAKIYOR

Değerli okuyucular,

Sizlere milyonları ilgilendire çok önemli bir konuyu aktaracağım.

  Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetleme Grup Başkanlıkları ve Vergi Dairelerinin Denetim ve İnceleme birimleri dönem dönem mükelleflerini çağırır ve diledikleri yıllara veya dönemlere ait evrak ve belgelerini ister ve incelemeye tabi tutar.

  Eski bir Maliyeci olarak kimselerin pek üzerinde durmadığı, devletin, vergisini veren mükelleflerine yaptığı büyük bir haksızlığı ve vatandaşımızın uğradığı önemli bir mağduriyeti gayet açık ve yalın bir dille sizinle paylaşmak ve konuya dikkatinizi çekmek isterim.

Bakanlığın yukarıda belirttiğimiz ilgili birimleri yasalar gereği içinde bulunduğu yıl itibarıyla beş yıl öncesinden itibaren dilediği yıllara ait belgeleri incelemek üzere mükelleflerden isteyebilir.

Gayet doğaldır ve buraya kadar sorun yoktur.

Tarih 2018

Ülke çapında on binlerce mükelleften beş yıl öncesine tekabül eden (2013-2017) arası farklı yıllar veya dönemleri içeren resmi kayıt, evrak ve belgeleri incelenmek üzere istendi.

Mükellefler evrak ve belgelerini incelemeyi yapan yetkililere teslim etti ve inceleme başladı.

İnceleme devam ederken, Vergi açısından daha önceleri de Hükümet tarafından uygulandığı üzere, bu defa 18 Mayıs 2018 tarih ve   7143 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması” yasası çıktı.

Bu yasanın amacının, Vergi borcu olan mükelleflerin borçlarını yeniden yapılandırmak ve ödeme kolaylığı sağlamak olduğu belirtildi.

Dikkatinizi çekerim; daha önce çıkan yasalarda mevcut vergi borçları iki ayda bir ödemek kaydıyla 18 taksit olarak yapılandırıldı.

Bu çıkan 7143 sayılı yasada ise 6 taksit ve kesintisiz peş peşe ödenmek kaydıyla borçlar yapılandırıldı.

Yani mücbir bir sebepten dolayı birkaç gün geciktin ve taksitin birini ödemediysen yandın demektir.

Buraya kadar da sorun yok diyelim…  

….

7143 sayılı yasa çıkınca defter ve belgeleri inceleyen Vergi Müfettişleri mükelleflere şunu söyledi; “… şu anda incelemesini yaptığımız yıllara ait Vergi ve KDV yönünden “MATRAH ARTTIRIMI” müracaatı yaparsanız ve vergi dairenizden tahakkuk belgelerinizi getirirseniz incelemenizi durdururuz. İnceleme konusu iptal olur.      Bu şekilde yapılandırmanız yapılır ve 6 eşit taksitte ödemenizi yaparsınız.”

Bu durumda olan On binlerce Mükellef Matrah Artırımında bulundu. Yapılandırma yapıldı ve ödemelere başlandı.

Örneğin: Vergisini zamanında ödeyen ve hiç borcu olmayan bir Vergi Mükellefi vatandaşımız veya Şirket, çıkan yasa gereği MATRAH ARTIRIMI yapıyor ve diyelim ki aylık 50.000.- tl olmak üzere 6 ayda toplam 300.000.-t.(üçyüzbinlira) borçlanıyor ve ödemeye başlıyor.

 Bu vesile ile İnceleme durduruluyor ve inceleme konusu kapanıyor.

Borç tahakkuka bağlandığı için kesinleşiyor ve mükellefin borcu haline geliyor.

Gelelim konunun devamına. Dikkatinize önemle sunuyorum…

Ülkenin ekonomik ve sosyal durumu malum

Döviz kurları artıyor

İmalat sanayi zorda

Parasını alamayan esnaf ve ticaret erbabı piyasaya ve devlete olan ödemelerini de yapamaz hale geliyor.

Esnaf, ticaret erbabı ve taahhüt sektörü, yani Vergi Mükellefi ilgili ticaret alanında bugün sattığı emtiayı-malı yarın aynı fiyatlarla yerine koyamıyor ve taahhütlerini yerine getirmekte zorlanıyor.

Hal böyleyken 7143 sayılı yasa gereği MATRAH ARTIRMI yapan mükellefler yükümlülük altına girdiği ağır vergi borçlarını kısmen ya da tamamen ödeyemiyor.

Esas olay bundan sonra başlıyor…

MATRAH ARTIRIMI yaptığı için Vergi Dairelerine borçlanan ve borcunun tamamını ve ya bir kısmını ödeyemeyen Mükelleflere Teftiş Kurulu Başkanlığınca bir müddet sonra bir yazı gidiyor.

“YAPILANDIRMA borcunuzun tamamını veya bir kısmını ödemediğiniz için yapılandırmanız bozulmuştur. İncelendiğiniz döneme ait belgelerinizi yeniden getirin, inceleyeceğiz” deniyor. 

Vergi Mükellefi, yani Vatandaş şaşkın. Hemen Vergi dairelerine koşuyor. Durumu öğrenmeye çalışıyor. Nafile…

Vatandaş Evrak ve belgelerini yeniden götürüyor ve yetkililerce inceleniyor.

Belgeye dayalı vergi kaybına veya re’sen ağır vergi tarhiyatları yapılıyor. Bir o kadar da vergi cezası.

Yani 300.000.-tl vergi tarh ediliyorsa, 300.000.-tl.’da cezası. Etti mi 600.000.-tl.

Matrah Artırımından üstlendiği taksit borçları hariçtir. Toplam:900.000.-tl.olmuştur.

Bu defa vatandaş yine soruyor:

“ Ben bu incelemeye istinaden “MATRAH ARTIRIMI” yaptım. Şu kadar taksit ödedim. Ödeyemediğim taksitler Vergi aslına dönüştü ve üzerime borç olarak kaldı.

Bu haksız bir vergidir. Ne olacak benim durumum?”  diye inliyor.

Durum kötü. Vergi Dairelerinin söylediği : “ KANUN KOYUCU BÖYLE KOYMUŞ”.

Yani; kanun koyucu vatandaşı aklına getirmemiş, ne olur, nasıl öder diye düşünmemiş, devlete nasıl para getiririz, vatandaşı nasıl soyarız diye düşünmüş.

KONUNUN ÖZETİ ŞUDUR: İncelemeye alınan Mükellefe “git Matrah Artırımında bulun” denmiş.

Vatandaş Matrah artırımı yapmış ve borçlanmış. Borcunu kısmen de olsa ödemiş, geri kalan taksitler zaten yine borç olarak üzerinde kalmış ve bu mutlak ödenecek vergi borcu olarak dosyasına girmiş.

Devlet, aynı döneme ait defter ve belgeleri yeniden incelediği ve yeni vergi ziyaı tarh ettirdiği ve ayrıca re’sen cezasını uyguladığı için;

 BİR VERGİ DÖNEMİ İÇİN CEBRİ VE MÜKERRER VERGİ TAHSİLATI CİHETİNE GİDİLMİŞTİR. HAKSIZ VE MESNETSİZ BİR VERGİ ALACAĞI ORTAYA ÇIKIYOR.

Mükellef şimdi Vergi Mahkemeleri kapısında sürünmektedir.

Tabi eğer Vergi Mahkemeleri Konuyu Dava olarak kabul ererlerse ne ala. Yok, eğer  kabul etmezlerse de çok kişinin maddi olarak ağır vergi borçları altında ölüm fermanı imzalanmış olacak demektir…

 

BİTMEDİ !..

Tarih 2020

Artan döviz kurları, daralan ekonomi,

Kovit-19 Pandemi salgınıyla mücadele eden yoksul ama çoğunluk bir kesim,

işyerleri kapalı, vatandaş can derdindeyken;

 

17.12.2020 tarih ve 7256 sayılı “bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması” adı altında yeni bir vergi yapılandırma yasası çıktı.

Tefe-Tüfe faizi uygulanarak…

Vergi Mükellefleri, yani vatandaşımız 2018 tarihinde MATRAH ARTIRIMI yaparak bir kısmını ödediği ve kısmen ödeyemediği kalan o borçlarını yeniden yapılandırdı.

Vatandaşımız bir taraftan akşam evine ekmeğini nasıl götüreceğini düşünürken, diğer tarafta o borçları 18 taksit halinde ödenme telaşı ve gayreti içine girdi.

 2’nci taksiti ödendi. Ödeme devam ediyor.

O dönemlere ait İncelemeler sonucu Mükerrer olarak tarh edilen vergilerin Mahkemelere intikal ettiğini ve akıbetini takip edip ne olduğuna hep birlikte bakacağız.

Konu bilgilerinize ve dikkatinize önemle sunulmuştur.

                                                                                                           Rufay KARAHAN

                                                                                           CHP İKTİDAR HAREKETİ BAŞKANI

                                                                                                        09.05.2021 / ANKARA