MİLLETVEKİLİ ADAYLARINA ÇAĞRI

MİLLETVEKİLİ ADAYLARINA ÇAĞRI

           “CHP İKTİDAR HAREKETİ”

       Değerli CHP Milletvekili Aday Adayı;    

       Bu çağrı metni gayet açık ve anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır.

       “CHP İKTİDAR HAREKETİ”;

      Demokrasiye ve laik Cumhuriyete gönül vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Türkiye’nin 81 İl’inden Milletvekili aday adayı olan partililerin oluşturduğu ve başlattığı;

“CHP İktidarı için “BİR ŞEY YAPMALI“ Hareketidir.

       Türkiye Siyasi tarihinde şu ana kadar örneği olmayan bir ortak akıl ve demokratik değerlerin hareketidir.

       Bu çağrı; CHP İKTİDAR HAREKETİ’ne katılmak, güç birliği oluşturmak, partimizin ve ülkemizin geleceği adına eşitler düzeyinde ve demokrasi adına karar vermek yetisi ve yetkisine sahip olmak için önemli bir davettir.

        “Yarın geç olabilir” demiyoruz, yarın çok geç olacak!.

Bize güç verin, birlikte geleceğin Türkiye’sini kuralım.

Aklınıza, bilginize , birikiminize ve cesaretinize ihtiyacımız var.

 

Sayın Milletvekili Aday Adayı !

Siyasetin malzemesi İnsandır

Siyasetin amacı ise, başta insan olmak üzere hayvanları ve diğer canlıları korumak, refah ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamaktır.                   

  Biz bunu birlikte sağlayabiliriz.

 

        Teknik bir siyaset dili veya ajitasyon söyleme gerek duyulmadan;        

        CHP uzun yıllardır iktidara susamış bir seçmen kitlesine sahip olan, iktidara en yakın  partidir.

Hepimizin bildiği üzere, ahbap çavuş ilişkilerine tevessül gösterilmeden, ülkenin içinde  bulunduğu durumun ciddiyetinin farkında olan ve ne yaptığını bilen bir Genel Merkez iradesiyle, gerek ülkenin siyasi konjonktürüne, gerekse bölgesel farklılıklarına  uygun adaylarla, uygulanabilir bir stratejik söylem ve eylemsel basit bir programla iktidar olabilecekken, olamayan  Cumhuriyet Halk Partisi’nden  Milletvekili Aday Adayı oldunuz.

Bu, kutlanmaya ve önemsenmeye değer cesur bir davranıştır. 

        Şöyle ki; partimizin seçimleri kazanması halinde her birinizin birer parlamenter olarak ülke yönetimine katkı sağlayacak bilgi ve birikime sahip olduğunuz, kendinizi ülkeyi yönetmeye karar verici mekanizmanın içinde hazır hissettiğiniz ve bu özgüveni, cesareti gösterdiğiniz anlamını taşımaktadır.

        Şu halde, her birimiz bu güzelim ülkeyi ortak akıl ve demokratik erdem ve değerlerle yönetmeye muktedir durumdayız.

        Bizler Milletvekili Aday Adayları olarak;

Kimimiz; İşçi, Çiftçi,İşsiz,

Kimimiz; Hekim

Kimimiz; Mimar, Mühendis

Kimimiz; İş İnsanı, Tacir, Esnaf

Kimimiz; Hukukçu

Kimimiz; Bilim İnsanı, Akademisyen

Kimimiz; Bürokrat, Teknokrat

olarak ülkenin her sosyal kesim ve katmanlarından bireyleriz.   

        Söyleyecek çok sözümüz olmasına rağmen, mevcut iktidarın ülkemizi yönetim biçimi ve uygulamaları, söylemleri ve zihniyeti hakkında çok söz söylemeye gerek görmüyoruz. Zira; siz bu durumun zaten fevkalade farkındasınız ve ne neler olduğunu biliyorsunuz.

Yine hepimiz farkındayız ve çok iyi biliyoruz ki, Cumhuriyetin ve kazanımlarımızın yok olmasında ve iktidarın pervasızca ülkeyi yok edercesine hüküm sürmesinde partimizin yönetim kademelerinin ve hatta bizlerin bu duruma duyarsız ve eylemsiz kalmamızın  katkısı büyüktür.

        Cumhuriyetimizin ve demokrasinin evrensel temel değerleri ve kazanımları birer birer yok oluyor.

         Tarihe ve geleceğe karşı görevlerimiz var,

Bunları yok sayamayız,   sorumluluktan kaçamayız.

 “BİR ŞEY YAPMALI” demeliyiz.

  “CHP İKTİDAR HAREKETİ”  bir parti içi muhalefet hareketi değildir.

  “CHP İKTİDAR HAREKETİ”  herhangi bir parti içi muhalefet kişi veya grubun ortak hareket bileşeni değildir.

“CHP İKTİDAR HAREKETİ” siyasi ahlakın ve sosyal yaşamın gerektirdiği düzeyde demokratik değerleri önemseyen ortak akıl bileşenlerinin sesi olarak hareket kabiliyeti geliştirmektedir.

Partiye, birilerine veya aday belirleme sistemine her birimiz tepkiliyiz. Hepimiz yapılan her şeyin çok farkındayız. Ancak; küsemeyiz, ayrılamayız.

Bu nedenle,

 “CHP İKTİDAR HAREKETİ” nin Yürütme Kurulunda görev alın,

 “CHP İKTİDAR HAREKETİ” nin İl Koordinatörü olarak görev alın.

  Birlikte karar verelim, parti içi demokrasiyi birlikte kuralım.

 Sayın Milletvekili Adayı,

“CHP İKTİDAR HAREKETİ” nin kuruluş çalışmalarının sonuna gelinmiştir.

İletişim sosyal medya hesaplarımız açıktır ve aktiftir.

İnceleyin ve bizi takip edin.

Aşağıda belirtilen e-mail-posta adresimize bir resminizi göndererek katılımınızı sağlayınız.

Ankara’da yapılacak aday adayları büyük toplantısına davet edileceksiniz.

Bütün aday adaylarımız,Milletvekillerimiz ve Genel Merkez Yöneticilerimiz , STK ları ve partimiz kanaat önderleri davet edileceklerdir.

         Sonsuz selam ve saygılarımızla bilgilerinize sunarız…

                                                                                                        

Web sayfası   : www.chpiktidarhareketi.com

e-mail adresi : bilgi@chpiktidarhareketi.com

Twitter            :@chpbirseyyap

Facebook        :@ chpiktidarhareketi

Telefon no      : 0538 812 94 86

                                                                                   12.09.2018

                                                                          YÖNETİM KURULU

                                                                         Rufay KARAHAN

                                                                          Aygül KILIÇ                                                                                                                            Gülseren ERDEM

                                                                       Gazi BAYRAM   TOPÇU    

                                                                          Mustafa BAYKAL

                                                                             Nevruz ERKEN

                                                                             Ömer DEMİREL

                                                                              Emine ULUSAN

                                                                                                  Murat YANIK

                                                                    G.Yılmaz ÇİÇEK

                                                                       

                                                                       

                                                                                                 

        KURULUŞ BASIN BİLDİRİSİ (Yayınlanan)

     Devrimci ahlak ve bilincimizin  bizlere yüklediği sorumluluk doğrultusunda, mücadele azim ve kararlılığı içinde, devrim şehidi olmuş tüm yoldaşlarımıza karşı görevlerimizin  bitmediğini, tüm baskılara ve tüm olumsuzluklara karşı mücadele ederek, yaşanabilir demokratik ve laik bir ülkeyi yeniden CHP çatısı altında tesis etmek için ”BİR ŞEY YAPMALI” !.

   Sosyal hukuk devlet  yapısını, laik devlet düzeni ve uygulamasını, evrensel çağdaş yaşamı, toplumsal barışı, demokratik özgürlüğü, ülke bağımsızlığı esası içinde bireysel bağımsızlığın mutlakiyetini bünyesinde  barındıran ve Cumhuriyet'in temel ilke ve esaslarıyla ilelebet korunması ve yaşatılması ilkesi ve anlayışıyla,

    Sosyal Demokrasinin evrensel ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin bölgesel farklılık ve dinamiklerinin gözetilerek anlaşılabilir ve uygulanabilir bir programa sahip, seçme ve seçilme ve üyenin söz söyleme ve eylem yapma hakkını teminat altına alan, ötekileştirmeyen ve dışlamayan “Demokratik TÜZÜK, uygulanabilir PROGRAM"la, sol gelenek prensip ve kararlılığından gelen, bilgi, birikim ve liyakat sahibi,her hal ve şartta eşitler düzeyinde olan kadroların yönetimde olduğu bir  CHP ye sahip olmak için, parti tabanı veya en üst noktada görev ayırımı gözetmeden  demokratik mücadeleyi yapmak,

   Genelde ülke düzeyinde, özelde partimiz içinde ve her kademesinde Emperyalizme, Kapitalizme, Faşizme, Şovenizme, Feodalizme, Gericiliğe, her türlü Dil, Din, Cins ve Irk ayrımcılığına, parti örgütsel hiyerarşisi içinde sonuna kadar mücadele etmek,

   CHP nin, Türkiye’nin bölgesel ve yerel farklılıklarının ve hassasiyetlerinin öneminin bilincinde  YEREL YÖNETİMLERDE İKTİDAR, ülkenin içinde bulunduğu süregelen ve dönemsel  koşullarının öneminin bilincinde, yaşamsal gerçekliklerle bağdaşan ve uygulanabilir program, söylem ve eylemlerle desteklenen  GENEL YÖNETİMDE İKTİDAR düşüncesiyle her yol ve koşulda gönüllülük esasına dayalı olarak  çalışmak ve mücadele etmek,

    Sosyalist Enternasyonal Konseyi üyesi bir partinin öğretisinin ve öneminin bilincinde olan, partiye gönül vermiş üyesinden karar verici yöneticisine kadar  nitelikli ve devrimci öze sahip, mücadeleci yoldaşlarımızla ve Genel Merkezimizin desteklerini yanımızda hissederek hep birlikte,   

CHP İKTİDAR HAREKETİ çalışması başlatıyoruz.

     Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                       CHP İKTİDARI İÇİN “BİR ŞEY YAPMALI !” HAREKETİ.

                                                                                 20.08.2018 / ANKARA