KURULUŞ BASIN BİLDİRİSİ 2

KURULUŞ  BASIN BİLDİRİSİ 2

    Saygı değer Yoldaşlar!

    Web Sayfamızın “kuruluş” bölümünde kuruluş amacımız çok açık bir şekilde belirtilmiştir.

     Ancak; yayın hayatına başlamamız sebebiyle yeniden kısa bir özetle “yayın metni” niteliğinde açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.

    Devrimci ahlak ve bilincimizin  bizlere yüklediği sorumluluk doğrultusunda, mücadele azim ve kararlılığı içinde, devrim şehidi olmuş tüm yoldaşlarımıza karşı görevlerimizin  bitmediğini, tüm baskılara ve tüm olumsuzluklara karşı mücadele ederek, yaşanabilir demokratik ve laik bir ülkeyi yeniden CHP çatısı altında tesis etmek için ”BİR ŞEY YAPMALI” !.

   Sosyal ve Hukuk devlet  yapısını, laik devlet düzeni ve uygulamasını, evrensel çağdaş yaşamı, toplumsal barışı, demokratik özgürlüğü, ülke bağımsızlığı esası içinde bireysel bağımsızlığın mutlakiyetini bünyesinde  barındıran ve Cumhuriyet'in temel ilke ve esaslarıyla ilelebet korunması ve yaşatılması ilkesi ve anlayışıyla,

    Sosyal Demokrasi'nin evrensel ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin bölgesel farklılık ve dinamiklerinin gözetilerek anlaşılabilir ve uygulanabilir bir Program’a sahip, seçme ve seçilme ve üyenin söz söyleme ve eylem yapma hakkını teminat altına alan, ötekileştirmeyen ve dışlamayan “Demokratik TÜZÜK, uygulanabilir PROGRAM"la, Sol gelenek prensip ve kararlılığından gelen, bilgi, birikim ve liyakat sahibi ve her hal ve şartta eşitler düzeyinde olan kadroların yönetimde olduğu bir  CHP'ne sahip olmak için, parti tabanı veya en üst noktada görev ayırımı gözetmeden  demokratik mücadeleyi yapmak,

   Genelde ülke düzeyinde, özelde partimiz içinde ve her kademesinde Emperyalizme, Kapitalizme, Faşizme, Şovenizme, Feodalizme, Gericiliğe, her türlü Dil, Din, Cins ve Irk ayrımcılığına, parti örgütsel hiyerarşisi içinde sonuna kadar mücadele etmek,

   CHP'nin, Türkiye’nin bölgesel ve yerel farklılıklarının ve hassasiyetlerinin öneminin bilincinde  YEREL YÖNETİMLERDE İKTİDAR, Ülkenin içinde bulunduğu süregelen ve dönemsel  koşullarının öneminin bilincinde, yaşamsal gerçekliklerle bağdaşan ve uygulanabilir program, söylem ve eylemlerle desteklenen  GENEL YÖNETİMDE İKTİDAR düşüncesiyle her yol ve koşulda gönüllülük esasına dayalı olarak  çalışmak ve mücadele etmek,

    Sosyalist Enternasyonal Konseyi üyesi bir partinin öğretisinin ve öneminin bilincinde olan, partiye gönül vermiş üyesinden karar verici yöneticisine kadar  nitelikli ve devrimci öze sahip, mücadeleci yoldaşlarımızla ve Genel Merkezimizin desteklerini yanımızda hissederek hep birlikte,   

CHP İKTİDAR HAREKETİ çalışması başlatıyoruz.

     Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                       CHP İKTİDARI İÇİN “BİR ŞEY YAPMALI !” HAREKETİ.

                                                                                 20.08.2018 / ANKARA