Dr.Murat YANIK

Dr.Murat YANIK

DIŞ POLİTİKADA  DA  VİNCİ ŞİFRELERİ

Günümüz Orta doğusunda  iki  ulus devlet vardır. Bunlardan birisi İsrail diğeri ise Türkiye dir. Diğer devletler aslında emperyal güçlerin nüfuzlarını devam ettirebilmek için kurdurdukları siyasi organizasyonlardır.

Fransız ihtilalinden sonra kurulan ulus devlet modeli günümüz kapitalizminin daha doğrusu neoliberalizm'in önündeki en büyük engeldir. Bu yüzden, NATO müttefiki olmamıza rağmen ABD birer terör örgütü olan bazı yapılarla birlikte hareket etmektedir.

Sömürgeci sistem dünya tarihinde hep vardır, yalnızca aktörler değişmiştir.

20 yüzyıldan önce Portekiz, İspanya, İngiltere, Fransa ve İtalya  Afrika ve Amerika kıtalarında koloniler oluşturmuş ve buraların zenginlik kaynaklarını kendi  çıkarları için kullanmışlardır.

Sömürgecilik yarışında geri kalan Almanya bu açığı kapatmak arzusuyla ikinci Dünya Savaşının yaşanmasına neden olmuştur.1937 yılında Afganistan, Irak ,İran ile Türkiye'nin oluşturduğu ve İtalya’nın yayılmacı dış politikasına karşı kurulmuş olan Sadabat Paktı kanımca bölge ülkelerini  İkinci dünya savaşlının yıkıcı sonuçlarından korumuştur.

Günümüzde Türkiye’nin önderlik yapacağı ve Suriye’yi de kapsayacak şekilde böyle bir müttefiklik oluşumu hem bölge hem de dünya barışına ve ekonomik , sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.

Dünya arenasında hem ülkemizi hem de diğer ülkeleri bekleyen asıl global büyük tehlike iklim değişikliğinin olumsuz etkileridir. Su kaynaklarının giderek azalması tarım ve hayvancılığın giderek azalmasına ve buda kırsal kesimden kentlere hızlı bir göçe neden olmaktadır. Şehirlerin ve metropollerin hızlı nüfus artışı beraberinde yeni sorunlara ve çatışmalara yol açmaktadır.2011 yılında Suriye de patlak veren çatışmaların altında yatan en önemli etmenlerden birisi de budur.

Ortadoğu ve diğer dünya haklarının etnisite veya mezhep sorunları olmakla birlikte yoğunlukla  sosyoekonomik ve ekolojik sorunları vardır. Sürdürülebilir bir yaşam konusunda  ivedilikle radikal çözümler sağlanmazsa korkarım ilerde çok daha büyük ölçekte mülteci sorunları yaşanacaktır.

Ortadoğu da yaşanan olaylar emperyal güçlerin rekabet yarışıdır ve doğu Akdenizde ki doğalgaz kaynaklarının  uluslararası şirketlerin iştahını kabartması , Suriye nin güneyinde yer alan petrol yataklarının ABD çıkarları için işletilmesi de bu büyük çekişme liginin diğer güncel maçlarıdır.

Venezualla,Kuba gibi Güney Amerika ülkelerindeki çatışmaların ve iç karışıkların gerisinde yatan emeller de orta doğu coğrafyası ile aynıdır.

Sınırları milli mücadele ve kahramanlık ile çizilmiş, Misak-i Milli ruhu ile kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti  Devletinin kuruluş destanı diğer mazlum haklara kendi kaderlerini belirleme yönünde ideal bir model oluşturacaktır.

Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin ulusumuz ve dünya barışı  için yaptıkları hizmetler ve fedakarlıklar insanlık tarihine altın harflerle yazılacaktır.

Ülkümüz Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltmek ve ileri götürmek olmalıdır.

 Milli Bayramımız Kutlu Olsun. Nice 96 yıllara....

Dr. Murat YANIK

28.10.2019/ANKARA