Kuruluş Bildirisi

Kuruluş Bildirisi

KURULUŞ

14.07.2018 tarihinde saat 13.00’de, 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimleri, Ankara CHP Milletvekili aday adayları, Rufay Karahan, Nilgün Gülenbay, Naime Paksoy, Nejla Aykaç, Gazi Bayram Topçu’nun katılımlarıyla, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, Koç Kuleleri, A-blok kat:4, Daire: 13, Ankara adresinde toplanılmıştır. 

06.07.2018 tarihli, bir önceki Ankara Milletvekili aday adayları toplantısındaki değerlendirmeler, tespitler ve alınan kararlar aynen kabul edilmiştir.

50 yılı aşkın bir süredir neredeyse kesintisiz olarak sağ ideolojik düşünceye sahip iktidarlar tarafından yönetilen Türkiye Cumhuriyeti'nde, dünya gerçeklerinden koparılmış, pozitif ve bilimsel düşünceye yabancı, demokratik ve laik Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerini önemsemeyen, zayıflatan, biat kültürüne tabi, %50 ye yakın bir halk kitlesi yaratılmıştır. Bu nedenle, CHP’nin, klasik siyasi söylem ve eylemlerle başarıya ulaşması mümkün değildir. Geçen 16 yıllık süreçteki yerel ve genel seçimlerin sonuçları bu durumu gözler önüne sermektedir.

CHP’nin demokrasi, insan hakları, hak hukuk ve iktidar mücadelesi bu çok olumsuz toplumsal siyasal iklimde sürecektir.

Bizler, CHP’nin kaybettiği her seçimin, aslında Ülkemizin, vatandaşlarımızın ve gençlerimizin aydınlık geleceğinden ciddi kayıplara neden olduğuna inanıyoruz. Buradan hareketle, partimize bu yeni dönemde, düşünsel ve eylemsel olarak destek olmak ve tabanla parti arasında etkili bir iletişim kanalı tesis etmek için bir Platform oluşturmaya ve bu Platform üzerinden gönüllülük esasına dayalı bir “çalışma hareketi” başlatmaya karar verdik.

Hareketimizi oluştururken benimsediğimiz temel ilkeler şunlardır:

1- Kurduğumuz platforma CHP İKTİDARI İÇİN “ BİR ŞEY YAPMALI !." HAREKETİ

 isminin verilmesini oy birliği ile kabul ettik.

2- 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuz aşağıda listelendiği şekilde seçilerek, karara bağlanmıştır;

Rufay KARAHAN                           Başkan, 

Nilgün GÜLENBAY                       Genel Sekreter

Hikmet TEPE                                  Y.K.Üyesi

Gazi Bayram Topçu                      Y.K.Üyesi

Gülderen Özafacan ZEĞEREK    Y.K.Üyesi

Murat YANIK                                   Y.K.Üyesi

Aysel  KARACA                            Y.K.Üyesi

21 kişilik Yürütme Kurulu belirlenmesine,

24 kişilik Danışma kurulu belirlenmesine,

81 İlde İl Temsilcisi belirlenmesine karar verilmiştir.

 

3- Platformumuz olarak CHP’nin program, tüzük ve politik düşünceleri doğrultusunda;

    -Partimize, modern çağımızın ve ülkemizin, siyasi ihtiyaçları ekseninde, bilimsel çalışmaları ve eylemsel pratiği sentezleyerek, güncel düşünceler ve öneriler sunmak ve uygulanması konusunda katkıda bulunmak.

   - Kamu ve Parti yararına olan öneri niteliğindeki, her türlü sözlü ve yazılı beyan, doküman ve uygulamaları yazılı ve görsel basın, sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna duyurmak ve yaymak. Genel düzene ve yasalara aykırı olmayacak şekilde eylem gerektirecek konularda aktif ve duyarlı olunması için çaba sarf etmek.

    -Toplumumuzun sosyolojik, ekonomik ve siyasal durumunu izlemek, programlar geliştirmek ve gerekli mercilere, makamlara kamu yararına öneriler sunmak ve hayata geçirilmesini takip etmek.

    - Ulusal yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile diyalogları geliştirmek, bu kuruluşlarla birlikte, toplumsal yarar sağlayan projeler, politikalar üretmek, tavsiye niteliğinde önerilerde bulunmak.

    - Genel ve Yerel Yönetimlerde bulunan politik karar vericilere, geliştirilen çözümler çerçevesinde öneride bulunmak ve uygulanması için çaba göstermek.

4- Yukarıda detayları açıklanan hedefler doğrultusunda, CHP den 81 ilimizde 24 haziran seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı olan bütün arkadaşlarımıza ulaşmak, onlarında katkılarıyla hep birlikte ortak akılla çözümler üretmek ve eylem planları oluşturmak, bu oluşturduğumuz planları CHP Genel Merkeziyle paylaşmak.

5- Platform-hareketimizin, yönetim kurulu üyeleriyle iletişimi sağlamak için Whatsapp grubu oluşturulmasına, diğer kurum ve kişilerle, sosyal medya iletişimlerimizi sağlamak için, platformumuzun adını taşıyan Web sitesi ve Facebook sayfası oluşturulmasına karar verildi.

6- Takip eden Yönetim Kurulu toplantılarının ilki 27.07.2018 tarihinde Cuma günü saat 17.00 de Sağlık 1 Sokak no.14/14 Sıhhıye- Ankara adresinde bulunan Rufay KARAHAN'a ait Dairede yapılmak üzere, her 14 günde bir cuma günü olacak şekilde, 17.00 de yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

      Kamuoyuna duyurulur…