MURAT YANIK

MURAT YANIK

 

EMPERYALİST OYUNLAR

 

        Anadolunun işgali bir emperyalist oyundu.Özellikle iki komşu ulus karşı karşıya getirildi.İzmirde 200 Yunanlı asker biz Türk dostlarımıza karşı silah kullanamayız dedikleri için başlarına çuval geçirilerek kurşuna dizildiler.

 

        2.Dünya savaşı sonrası küreselleşme maskesine bürünmüş olan bu canavar'ın  faaliyetleri özellikle 1989 sonunda Sovyetler Birliğinin dağılması ile ivme kazandı ve tek kutuplu dünyada tek amaçları dünyamızı bir küresel köye dönüştürmek ve pazar ekonomisini oluşturmaktı.T eknoloji ve iletişim alanındaki gelişmeler neoliberalizm'e hizmet etti.

 

       Küresel güçler için tek önemli olan değişim değeridir.

Bir olgunun değişim değeri yoksa onlar için sıfırdır.

Emek, iş gücü, ulusal sınırlar ve mill ideğerler, sağlık ve insani değerler bu ana aktör ve yardımcıları çok uluslu şirketler,Dünya Bankası ve IMF gibi kurumlar için görmezden gelinen olgulardır.  

 

       Globalleşme tümör hücreleri, ülkelerin yönetimlerini zayıflatmakta fakat tamamen ortadan kaldırmamaktadırlar.

Çünkü, onların askeri güçlerine ihtiyaç duymaktadırlar.Bilhassa gelişmekte olan ülke hükümetleri sınırlarını dış tehditlere karşı korumak ve acımasızlığı gittikçe artan ticari rekabete ayak uydurmak için yoğun çaba sarf etmek zorundadırlar

 

       Bu kanser olgusu sinsi bir düşmandır. Çünkü temel çalışma prensipleri aslında bir barış gezegeni olan dünyamızda karşılıklı düşmanlıklar yaratmaktır. Neden mi? kolayca tahmin edeceğiniz gibi; kendilerinin yol açtığı sıkıntı ve sorunlar için yeni günah keçilerine gereksinimleri vardır.

 

     Günümüz Avrupasında işsizliğin ve gelir azalmasının asıl sorumlusu kendileri iken etnik ve dini bir takım farklılıkları öne çıkarıp insan kitleleri arasında çatışmalar oluşturulmaktadır.

İslamofobi ve bir takım dini terör örgütleri bu felsefeden doğmaktadırlar.

 

      Avrupa Birliği bir proje ürünüdür. Amaç sömürü düzenleri için yeni pazarlar ve yeni satın alıcı insan toplulukları kazanılmalıdır.

Ticari ürünleri için  ülkelerin sınırları sıfırlanmakta ,bu ülkelerden sanayi üretim ürünü ve doğal kaynakları daha ucuza satın alınmakta ve yüksek teknoloji ve bilgi sayesinde işlenip çok daha yüksek fiyatlar ile aynı ülkelerde  alıcı bulmaktadırlar.

 

       İngiltere bu birlik projesi sonrasında insanların çalışma koşullarında, gelirlerinde ve öz sermayelerinde reel anlamda önemli erimeleri gördükleri için, Brexit oylaması sonucu bu yapay oluşumdan ayrılmayı tercih etmişlerdir.

 

     Yalnızca batılı değerler insanların mutluluğu için yeterli olamamaktadır çünkü etik değillerdir. Bu anlamda kadim doğu kültürü ve yaşam değerleri ile aynı potada eritilmelidirler.

 

    Bu anlamda büyük önder Atatürk'ün ALTI  OK ilkeleri meşalemiz olmalıdır. Çünkü bu prensiplerden Cumhuriyetçilik,

Laiklik ve Milliyetçilik Fransız Devriminden esinlenilmesine karşın Devrimcilik,Devletçilik ve Halkçılık Sovyet Devriminden alınan ilkelerdir.

 

     Bu çok önemlidir; çünkü günümüzün vahşi neo liberalizmine karşı devletimizi ve insanlarımızı korumak ve bu yönüyle ülkemizi gelişmiş devletler seviyesine ulaştırmak adına temel değerlerimiz olmalıdır. Bu aynı zamanda diğer dünya ulusları için de bir rehber olacaktır

    

     Emperyalizm bir ülkeyi artık tankları ,topları ve askerleri ile klasik anlamda işgal etmiyor. Uzmanları, kredileri, barış gönüllüleri ve üsleri ile işgal ediyor.

 

     Sebahattin Ali'nin bir sözüne atıfta bulunmak isterim: Dünyayı bir ahtapot gibi sarmaya çalışan emperyalist sermayenin kucağına atılmak, milletin alın terini dolara ve sterline satmak isteyenler kim?..

                                                                                      Dr.Murat YANIK