ABC GAZETESİ HABERİ- CHP İKTİDAR HAREKETİ HABERİ

ABC GAZETESİ HABERİ- CHP İKTİDAR HAREKETİ HABERİ

CHP’de yeni grup: 'CHP İktidar Hareketi'

11.11.2018 13:19

CHP içerisinde kendisini 'CHP İktidar Hareketi' olarak tanımlayan ve bir önceki genel seçimlerde milletvekili adaylarından oluşan yeni bir grup kuruluş bildirgesini açıkladı.

ABC/ Haber Merkezi

Yerel seçimler yaklaşırken, CHP içerisinde hareketlilik de artmaya başladı. Yerel seçimlerde gösterilecek adayların belirlenmesinde etkili olmak isteyen farklı ekipler gündeme geliyor.
 
Son olarak, kendisini “CHP İktidar Hareketi” olarak tanımlayan ve bir önceki genel seçimlerde milletvekili adaylarından oluşan yeni bir grubun varlığından söz ediliyor. Grup adına yayında olan internet sitesinde, kendilerini “Türkiye Siyasi tarihinde şu ana kadar örneği olmayan bir ortak akıl ve demokratik değerlerin hareketi” olarak tanımlayan ekip, kendilerinin “bir parti içi muhalefet hareketi” olmadığına da vurgu yapıyor.

 

2018 genel seçimlerinde MV adayı olan Rufay KARAHAN tarafından hayata geçirilen “CHP İktidar Hareketi” adına yayınlanan kuruluş bildirisinde şu açıklamalara yer verildi:

“Devrimci ahlak ve bilincimizin  bizlere yüklediği sorumluluk doğrultusunda, mücadele azim ve kararlılığı içinde, devrim şehidi olmuş tüm yoldaşlarımıza karşı görevlerimizin  bitmediğini, tüm baskılara ve tüm olumsuzluklara karşı mücadele ederek, yaşanabilir demokratik ve laik bir ülkeyi yeniden CHP çatısı altında tesis etmek için

 ”BİR ŞEY YAPMALI”!.
 
Sosyal ve hukuk devlet yapısını, laik devlet düzeni ve uygulamasını, evrensel çağdaş yaşamı, toplumsal barışı, demokratik özgürlüğü, ülke bağımsızlığı esası içinde bireysel bağımsızlığın mutlakiyetini bünyesinde barındıran ve Cumhuriyet'in temel ilke ve esaslarıyla ilelebet korunması ve yaşatılması ilkesi ve anlayışıyla,
 
Sosyal Demokrasi’nin evrensel ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin bölgesel farklılık ve dinamiklerinin gözetilerek anlaşılabilir ve uygulanabilir bir programa sahip, seçme ve seçilme ve üyenin söz söyleme ve eylem yapma hakkını teminat altına alan, ötekileştirmeyen ve dışlamayan “demokratik tüzük, uygulanabilir program”la, sol gelenek prensip ve kararlılığından gelen, bilgi, birikim ve liyakat sahibi ve her hal ve şartta eşitler düzeyinde olan kadroların yönetimde olduğu bir CHP’ne sahip olmak için, parti tabanı veya en üst noktada görev ayırımı gözetmeden demokratik mücadeleyi yapmak,
 
Genelde ülke düzeyinde, özelde partimiz içinde ve her kademesinde emperyalizme, kapitalizme, faşizme, şovenizme, feodalizme, gericiliğe, her türlü dil, din, cins ve ırk ayrımcılığına, parti örgütsel hiyerarşisi içinde sonuna kadar mücadele etmek,
 
CHP’nin, Türkiye’nin bölgesel ve yerel farklılıklarının ve hassasiyetlerinin öneminin bilincinde YEREL YÖNETİMLERDE İKTİDAR, ülkenin içinde bulunduğu süregelen ve dönemsel koşullarının öneminin bilincinde, yaşamsal gerçekliklerle bağdaşan ve uygulanabilir program, söylem ve eylemlerle desteklenen GENEL YÖNETİMDE İKTİDAR düşüncesiyle her yol ve koşulda gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmak ve mücadele etmek,
 
Sosyalist Enternasyonal Konseyi üyesi bir partinin öğretisinin ve öneminin bilincinde olan, partiye gönül vermiş üyesinden karar verici yöneticisine kadar nitelikli ve devrimci öze sahip, mücadeleci yoldaşlarımızla ve Genel Merkezimizin desteklerini yanımızda hissederek hep birlikte,  
 
CHP İKTİDAR HAREKETİ çalışması başlatıyoruz.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”